Szukaj
top

Wystawy stałe

W Zamku Piastowskim aktualnie można podziwiać następujące wystawy stałe:

Od grodu do miasta

Na ekspozycję składają się diorama i makiety, za pomocą których podjęto próbę odtworzenia najpierw obwarowań grodu, następnie samego grodu i w końcu dolnego miasta w okresie średniowiecza. O tym czy prezentowane wyobrażenia autorów tych przedstawień, potwierdzą się lub ulegną zmianie, zdecydują wyniki prowadzonych badań nad dziejami samego miasta i okolic.

Kuchnia Zamkowa

W części krużgankowej Zamku Piastowskiego, dawnej kuchni została ulokowana nowa stała wystawa –  pn. „Kuchnia Zamkowa”. Na ekspozycję składają się uzyskane w czasie rewitalizacji  kafle piecowe tzw. garnczkowe oraz  kafle płytowe barokowe i XIX – wieczne. Paleniska, z których pochodzą kafle zostały zniszczone przy przebudowie zamku na koszary pruskie. Prezentowane są również fragmenty zastawy stołowej pochodzącej z terenów Krosna Odrzańskiego z przełomu wieków XVIII, XIX i XX. Ponadto można w witrynie odnaleźć krośnieńską porcelanę oraz ceramikę z Bolesławca.

Wystawy CAK -10..2013-40 Wystawy CAK -10..2013-41

Co Krośnianie w domach miewali?

Przedmioty codziennego użytku z XIX i z początku XX wieku pochodzą z domów przedwojennego Krosna. Świadczą one o zamożności jego mieszkańców. Elementy takie jak np. wieszaki, naczynia apteczne i wiele innych wskazują na wielość i różnorodność firm działających na terenie miasta.


Sala tortur

Jedna z piwnic zamkowych przemieniona została w salę tortur.  Znajdują się w niej przyrządy służące do kar cielesnych nie tylko w okresie średniowiecza. Na turystów czekają kat, dyby, łańcuchy, pas cnoty itp.


Piwnica winiarska

Jak sama nazwa wskazuje ekspozycja dotyczy tradycji winiarskich w Krośnie. Jest ona tutaj jedną z najstarszych (starsza od Zielonej Góry). Wśród eksponatów znajdują się wyciskarki do soków i do pozyskiwania moszczu, służącego do produkcji win.

Zobaczyć można kolekcję butelek, które mogły być produkowane w hucie szkła w Szklarce Radnickiej już w XVIII w. Zaś w kaplicy zamkowej znajduje się ława winiarska, na której wypisane są sentencje związane z piciem wina i nadużywaniem trunków.


Lapidarium

Jedna z piwnic zamkowych przemieniona została na lapidarium, czyli miejsce, w którym prezentowane są zbiory kamieni naturalnych i kamiennych fragmentów, nagrobków, krzyży i pomników, które pochodzą  z niemieckich cmentarzy z Krosna i okolic. Zbiory datowane są na XIX/XX w.


Millenium

Sala poświęcona 1000-letniej historii Krosna Odrzańskiego. W niej znajduje się diorama przedstawiająca obronę grodu krośnieńskiego w 1005 roku. Dodatkowo można obejrzeć figury rycerzy z wieków średnich.

Co na zamku znaleziono ?

Na tej wystawie znajdują się eksponaty pozyskane z prac porządkowych i remontowych, które były prowadzone na zamku. Przedmioty codziennego użytku pochodzą z samego zamku i z jego bezpośredniego otoczenia. Świadczą one o smaku, guście i zamożności mieszkańców samego zamku, jak i miasta.


 

 

 

 

Serdecznie zapraszamy!

top