Szukaj
top

O nas/kontakt

O nas

Centrum Artystyczno – Kulturalne „Zamek” jako samodzielna instytucja kultury rozpoczęła swoją działalność w 2009 r.

Siedzibą Centrum jest Zamek Piastowski, mieszczący się przy ul. Szkolnej 1 w Krośnie Odrzańskim.Terenem działania Centrum Kultury jest Gmina Krosno Odrzańskie. Centrum Kultury może również działać na terenie województwa lubuskiego i całej Polski, a także poza granicami kraju.

Głównym celem CAK „Zamek” jest prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspokajającej potrzeby kulturalne mieszkańców oraz upowszechnianie i promocja kultury lokalnej w kraju i zagranicą.

Aby móc osiągnąć wyznaczone przez siebie  cele, CAK „Zamek” realizuje różnego rodzaju zadania, a mianowicie:

  • organizuje różnorodne formy edukacji kulturalnej i kształtuje wzory aktywnego uczestnictwa w kulturze,

  • stwarza warunki umożliwiające rozwój amatorskiego ruchu artystycznego, poprzez prowadzenie zespołów artystycznych, organizowanie stacjonarnych i wyjazdowych warsztatów, kół zainteresowań i klubów hobbystów;

  • organizuje przedsięwzięcia zmierzające do upowszechnienia kultury w środowisku lokalnym: np. wystawy, konkursy, koncerty, imprezy plenerowe, przeglądy, festiwale oraz inne cykliczne imprezy artystyczne,

  • prowadzi działalność instruktażowo–metodyczną oraz wydawniczą i promocyjną: np. organizacja kół zainteresowań, warsztatów, promocja literatury itp.,

  • współpracuje z placówkami oświatowymi, instytucjami i stowarzyszeniami kulturalnymi oraz organizacjami pozarządowymi w dziedzinie kultury i sztuki,

  • stwarza warunki dla podtrzymywania tradycji folklorystycznych, w tym rękodzieła ludowego i artystycznego;

  • prowadzi Izbę Muzealną, m.in. organizując wystawy i opiekując się  przedmiotami posiadającymi wartość historyczną i estetyczną,

  • upowszechnia dorobek i osiągnięcia instytucji i twórców kultury,

  • rozpowszechnia dziedziny nauki, przede wszystkim nauki historyczne i przyrodnicze, poprzez organizowanie spotkań, wykładów, badań terenowych i kameralnych oraz publikacji,

  • koordynuje realizację przedsięwzięć kulturalnych, organizowanych na terenie działalności Centrum Artystyczno – Kulturalnego „Zamek”.

………………………………………………………………………..

 Kontakt

 

Centrum Artystyczno – Kulturalne „Zamek”

Punkt Informacji Turystycznej

ul. Szkolna 1

66-600 Krosno Odrzańskie

NIP 926-16-53-668

BZ WBK 36 1090 1551 0000 0001 1350 2745

e-mail: sekretariat@cak-zamek.pl

Uwaga!

Centrum Artystyczno – Kulturalne „Zamek” zmienia numer telefonu.

Zapraszamy do kontaktu z naszą instytucją pod numerami telefonu :

Centrala 535 008 668
Sekretariat 884 008 338
Instruktorzy / Księgowość 884 008 611
Punkt Informacji Turystycznej 570 130 136

Wciąż aktualny jest stary numer telefonu. Zamilknie jesienią tego roku.

 

 

TOMASZ MIECHOWICZ DYREKTOR

t.miechowicz@cak-zamek.pl ,

 

Dominika Homlala – specjalista w Punkcie Informacji Turystycznej /wz. dyrektora

punktit@cak-zamek.pl , tel. 570 130 136

Ewelina Żołądek – główny księgowy

e.zoladek@cak-zamek.pl,

Agnieszka Adamowicz- referent / kasjer

sekretariat@cak-zamek.pl ,

Wioletta Pobiedzińska – kadrowa

w.pobiedzinska@cak-zamek.pl ,

Agnieszka Muniak  – instruktor ds. przedsięwzięć historycznych

a.muniak@cak-zamek.pl ,

Marek Pietkiewicz – instruktor

m.pietkiewicz@cak-zamek.pl ,

Jerzy Szymczak – społeczny opiekun zabytków / przewodnik

j.szymczak@cak-zamek.pl ,

Małgorzata Lutycz – Opara – instruktor/ plastyk / przewodnik

m.opara@cak-zamek.pl ,

 

 

Zamek Piastowski

GODZINY OTWARCIA MUZEUM I GALERII WYSTAWIENNICZYCH

Godziny  zwiedzania w okresie zimowym:

(od 01 października do 30 kwietnia br.)

poniedziałek – nieczynne

wtorek – piątek              10:00 – 17:00

sobota – niedziela           12:00 – 17:00

Ostatnie wejście o godz. 16.00.

Godziny  zwiedzania w okresie letnim:

(01 maja do 30 września br.)

poniedziałek – nieczynne

wtorek – piątek              11:00 – 18:00

sobota – niedziela           12:00 – 18:00

Ostatnie wejście o godz. 17.00.

CENY BILETÓW:

bilet normalny 8 zł

bilet ulgowy 4 zł

*przysługuje młodzieży szkolnej i studentom, emerytom i rencistom oraz osobom niepełnosprawnym

bilet rodzinny 15 zł

* przysługuje rodzinie składającej się z jednej lub dwóch osób dorosłych i dzieci w wieku od 7 do 16 lat

bilet ze zniżką 25 % dla grup zorganizowanych

*przysługuje grupom liczącym powyżej 15 osób

Dzieci do lat 7 mają wstęp bezpłatny.

regulamin-zwiedzania-2016

Informacja o dostępie do  danych zawartych w Jawnym Rejestrze Danych Osobowych

 W Centrum Artystyczno – Kulturalnym „Zamek” prowadzony jest Jawny Rejestr Danych Osobowych

w postaci papierowej.  Każdemu zainteresowanemu treść rejestru jest udostępnia do przeglądania
w siedzibie CAK „Zamek” w godzinach pracy centrum.

 

Podstawa prawna:

1)     art. 36a ust. ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 922.)

2)     Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych
( Dz. U. 2015 poz. 719)

top